Nabídka služeb: 

 

 • kompletní vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) a účetnictví (podvojné účetnictví)

 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH, silniční daně, Kontrolního hlášení, Souhrnného hlášení, Přehledů pro ČSSZ a ZP

 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů

 • zastupování při kontrolách a jednání s úřady

 • účetní poradenství

 

 • kompletní vedení mzdové a personální agendy

 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců   

 • evidenční listy, mzdové listy

 • zpracování a odevzdání vyúčtování daní z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně

 • zpracování a podání měsíčních výkazů pro ČSSZ a ZP

 • zastupování při kontrolách a jednání s úřady

 

 • vedení a zpracování mezd i bez daňové evidence nebo účetnictví